Vad är Tillväxtkurvmodellering?

som Patrick beskriver i den första av en serie videor kan tillväxtkurvmodeller vara användbara när det finns fokus på analys av förändring över tid, till exempel när man undersöker utvecklingsförändringar, utvärderar behandlingseffekter eller analyserar dagboksdata. Även om tillväxtmodeller går med en mängd olika namn, alla dessa tillvägagångssätt delar ett gemensamt fokus på uppskattningen av individuella skillnader i förändring inom personen över tiden. Tillväxtkurvmodeller uppskattar utjämnade banor som är unika för varje individ baserat på uppsättningen observerade upprepade åtgärder. Detta resulterar i en samling individspecifika banor som sedan blir analysenheten, så att vi kan ställa frågor som: Vad är den genomsnittliga banan? Hur mycket skiljer sig enskilda banor från varandra? Kan vi förutsäga dessa skillnader som en funktion av andra individuella egenskaper?

Patrick diskuterar dessa frågor inom ramen för ett exempel på utvecklingen av aggressivt beteende hos barn. Data-och programfilerna för detta exempel, i SAS, SPSS, Stata och Mplus, ingår tillsammans med ytterligare skriftligt material som publiceras för vår postkonferensverkstad introduktion till Tillväxtkurvmodellering.

för att se alla avsnitt i denna serie, se vår spellista för Tillväxtmodellering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.