Mesima svamp

vanliga namn: Mesima svamp, Sanghuang, Song Gen, Mesima biotillgänglig svamp pulver, Meshimakobu, Meshima, Svart hov svamp, Sanghwang
botaniskt namn: Phellinus linteus
kinesiska/ Pin Yin namn: Sang Huang
Mesima svamp dosering: kontakta din sjukvårdspersonal för korrekt dosering.
Mesima svamp försiktighetsåtgärder: Använd inte om du är gravid eller ammar.

Mesima Mushroom Benefits & Information

mesima mushroom är en medicinsk svamp som används för en mängd olika hälsoproblem i kinesisk, koreansk och japansk medicin. Stöder ett hälsosamt immunsystem, gynnar hudens hälsa, främjar hälsosamma blodsockernivåer tillsammans med kost och motion, gynnar gemensam hälsa och stöder matsmältningshälsan. Mesima svampar har antihistamin, antibakteriella, anti-hemorragiska, antiinflammatoriska, immunmodulerande och antitumöreffekter.
Mesima svamp naturligt förekommande komponenter: beta D-glucan, lectin, polysaccharide, protocatechuic acid, protocatechualdehyde, caffeic acid, ellagicacid, hispidin, davallialactone, hypholomine B, interfungins A (an inhibitor of protein glycation), inoscavin A

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.