felaktiga produkter advokater-Aronberg, Aronberg & grön

produktansvar är det allmänna namnet på ett område av lag som handlar om konsumentprodukter som orsakar personskador eller dödsfall. Syftet med denna lag är att skydda konsumenter från skadliga eller defekta produkter som företag och privatpersoner tillverkar för allmän försäljning. Tyvärr inträffar tusentals dödsfall som kan förebyggas varje år från felaktiga produkter och resulterar i dödsfall, skador, sjukvårdskostnader, arbetsförlust och många andra sociala och individuella förluster. Om du har skadats av en produkt kan du behöva en felaktig Produktadvokat.

produktansvar omfattar alla produkter som är inblandade i olyckor på grund av något fel i produkternas syfte. Några viktiga exempel är SUV rollovers, defekta däck, ATV olyckor, felaktiga sjukhusprodukter och sängar, baby produktfel och många fler exempel. Varje produkt du köper som inte fungerar enligt det sätt på vilket den var avsedd och felet orsakar en skada kan ge upphov till ett produktansvarskrav för dina skador.

felaktiga produkter

i rättegångar om produktansvar måste det finnas bevis för att produkten var felaktig på grund av hur den tillverkades. Detta säkerställer att tillverkaren har fel, snarare än någon extern anledning. Den skada som uppstår måste vara direkt kopplad till produktens funktionsfel i rättegångar om produktansvar. Om du har skadats av en felaktig produkt – oavsett om den var defekt eller för att den i sig var farlig – kan du vara berättigad till ersättning från tillverkaren, återförsäljaren, grossisten, distributören eller uthyraren. Denna skyldighet, kallad produktansvar, är en uppdelning av personskada och regleras av produktansvarslagstiftningen.

det finns fyra allmänna sätt att fastställa ansvar i rättegångar om produktansvar som involverar defekta eller farliga produkter. Dessa inkluderar vårdslöshet, brott mot garantin, felaktig framställning och strikt ansvar. Var och en kan hålla tillverkaren, säljaren eller distributören ansvarig för skadan.

oaktsamhet

När det gäller produktansvarslagstiftning är varje person eller enhet som inte tillhandahåller rimlig vård när den har det juridiska ansvaret att göra det försumlig. Detta inkluderar passivitet såväl som slarvig och skadlig handling. Ett exempel på vårdslöshet är när ett bildäckföretag oaktsamt säljer och distribuerar däck som är felaktiga och däcket misslyckas och orsakar allvarliga skador.

brott mot garantin

sker när en säljare underlåter att upprätthålla ett krav eller löfte om en produkt. Lagen förväntar sig att företag ska stå fast vid sina påståenden och uppfylla eventuella skyldigheter gentemot kunderna.

förvrängning

kan hänvisa till reklamkrav som får konsumenterna att tro att en produkt är säkrare än den verkligen är eller som distraherar dem från potentiella risker som är förknippade med användningen av en produkt. Felaktig framställning kan hävdas i strid med garantin eller under strikt ansvar. Felaktig framställning är grunden för ett antal produktansvarskrav.

strikt ansvar

som i många produktansvarsfall gör strikt ansvar tillverkaren eller säljaren av en defekt produkt ansvarig för alla relevanta skador. Om offret kan visa att produkten var defekt, att defekten var orsaken till personskadan och att den gjorde produkten alltför farlig, håller strikt ansvar tillverkaren eller säljaren ansvarig, oavsett fel eller avsikt.

felaktiga produkter-vanliga frågor

  • Vad är lagen om produktansvar och när den är tillämplig?
  • vad är vanliga exempel på felaktiga produkter, som utlöser produktansvar?
  • Vem är ansvarig i produktansvarsfall?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.