[cyklisk enteral näring]

cyklisk enteral näring består av kontinuerlig infusion av näringsämnen med en pump under en 12 till 14 timmarsperiod på natten. Olika rapporter har visat att cyklisk enteral näring tolereras väl hos undernärda ambulerande patienter. Förekomsten av lunginflammation vid inandning hos denna typ av patienter är mindre än 2%. Med undantag för patienter med större amputation av tunntarmen och viktiga funktionella konsekvenser minskar den ökade infusionshastigheten som krävs av cyklisk enteral näring inte matsmältningsabsorptionen vilket gör tekniken lika effektiv som kontinuerlig 24-timmars infusion. De främsta fördelarna med den cykliska infusionen är bevarandet av fysiologisk balans mellan fasta och utfodring, förbättrad fysisk aktivitet under dagen med dess fördelaktiga effekt på protein-energimetabolism, kompatibilitet med oral näring under dagen i näringsutbildningsprogram och den psykologiska effekten hos patienter som är fria att röra sig, ytterligare förbättra toleransen. Slutligen anpassas cyklisk enteral näring till enterala näringsprogram som genomförs i patientens hem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.