usługa Cordell & Cordell, P. C.

podczas procesu sądowego żaden pojedynczy aspekt nie może być cenniejszy niż złożenie zeznań. Mówiąc najprościej, zeznanie jest wtedy, gdy strona lub świadek odpowiada na pytanie w protokole I pod przysięgą przed procesem.

zasady dotyczące pytań zadawanych podczas składania zeznań często odzwierciedlają reguły jurysdykcji dotyczące wykrywania, co oznacza, że możesz zadawać pytania dotyczące wszystkiego, co może prowadzić do wykrycia informacji.

ponieważ jest to znacznie szersze niż pytania, które możesz zadać w sądzie, będziesz mógł zbadać różne tematy, których znaczenie może być wątpliwe.

chociaż zeznanie może nie zawsze być właściwe, może być pomocne w przesłuchaniu strony przeciwnej, biegłych i świadków przeciwnych

strona przeciwna

najbardziej oczywistą osobą do przesłuchania jest strona przeciwna. Zeznanie da Ci możliwość usłyszenia opozycji wyjaśniającej swoją pozycję własnymi słowami, a także pierwszą okazję do zaobserwowania ich mowy ciała.

oznacza to, że możesz obserwować, jak reagują na pewne pytania; co sprawia, że są źli, smutni lub niewygodni. Obserwacje te mogą często do wcześniej nieznanych informacji lub pokazać, jak nielegalnie korzystną reakcję emocjonalną w sądzie.

oprócz obserwacji mowy ciała, zeznanie jest Twoją szansą na sprawdzenie prawdziwości strony przeciwnej. Możesz zadawać pytania dotyczące zarzutów lub obrony stwierdzonych we wstępnych pismach procesowych i stwierdzeń dokonanych podczas odkrycia.

ponieważ zeznania są w aktach, możesz użyć zeznań, aby pokazać nieuczciwość. Dobrą praktyką jest zadawanie podobnych pytań podczas procesu i próba wykorzystania zeznań w celu postawienia opozycji w stan oskarżenia.

biegli

ważne jest, aby przesłuchać biegłych, jeśli to możliwe, abyś wiedział, co powiedzą, dając Ci możliwość odpowiedniego przygotowania sprawy.

zeznanie jest dobrą szansą, aby zdecydować, czy biegły będzie niekorzystny dla twojej sprawy. Jeśli ekspert ma być niekorzystny, depozyt jest dobrą okazją do zadawania pytań na temat metodologii eksperta i jak ich konkretnej metodologii wytworzył określony wynik.

To pozwoli Ci zbadać, czy ta metodologia jest powszechnie akceptowana i pomoże Ci zdecydować, czy możesz obalić lub zwalczać metodologię / wynik z własnym ekspertem.

ogólnie rzecz biorąc, eksperci nie zmienią zeznań z zeznań na proces, więc impeachment może być trudny, ale nie niemożliwy.

przeciwni świadkowie

przeciwni świadkowie mogą powodować poważne problemy podczas procesu. Świadkowie powinni awansować Twoją pozycję na rozprawie; więc naturalnie ludzie wybierają świadków, którzy według nich będą zeznawać korzystnie.

ponadto świadkowie są zazwyczaj szkoleni przez adwokata strony przeciwnej, aby mówili dokładnie to, co jest konieczne; niezależnie od prawdy. Zeznanie może pomóc kontrolować świadka, który może być skłonny do leżenia na ławie oskarżonych.

zeznanie to na ogół twoja pierwsza szansa na przesłuchanie niekorzystnego świadka. Przy tej okazji, twoim celem jest ustalenie, dlaczego ten świadek jest ważny dla opozycji.

gdy zrozumiesz punkt widzenia świadka, możesz ponownie użyć zeznania, aby ocenić mowę ciała. Jak wspomniano powyżej, chcesz zobaczyć, co będzie miało wpływ na reakcję emocjonalną.

zadając pytania świadkowi, bądź bardzo konkretny i dokładny. Twoim celem jest oskarżenie świadka na procesie, a sposobem, w jaki to osiągniesz, jest zmuszenie świadka do zaprzeczenia sobie.

Ogólnie rzecz biorąc, kiedy prosisz o zeznanie, opozycja poprosi o zeznanie również Ciebie i Twoich świadków. Jest to świetna okazja, aby obserwować, jak adwokat strony przeciwnej podejdzie do kwestii w Twoim przypadku, jak twój Klient poradzi sobie z presją podczas zeznań i jak twoi świadkowie zareagują.

chociaż depozycja jest świetnym narzędziem, koszt nie może być ignorowany.

deponowanie jest na ogół bardzo kosztowne ze względu na czas potrzebny na przygotowanie i wykonanie. Oprócz czasu adwokata, transkrypcjonista jest na ogół niezbędny.

jednak potencjalne korzyści są trudne do przecenienia, więc pamiętaj, aby skonsultować się z prawnikiem, aby ustalić, czy warto byłoby zażądać zeznania podczas rozwodu.

Mat Camp to były edytor leksykonów online, który skupił się na kompleksowym spojrzeniu na wszystkie aspekty rozwodu. On MensDivorce.com, skupił się na takich kwestiach, jak czas rodzicielski, prawa opiekuńcze, mediacje, podział majątku i wiele innych.

Mr. Camp wykorzystał bogate doświadczenie Cordell & adwokaci Cordell, aby udzielić namacalnych odpowiedzi na pytania czytelników w artykułach Ask a Lawyer, a także zaoferować proces krok po kroku poprzez doświadczenie rozwodowe z Cordell & współzałożyciel i główny Partner Cordell Joseph E. Cordell w Divorce 101: A Guide for Men.

Pan Camp wykorzystał dokładne badania, aby podkreślić trudną rzeczywistość, z którą borykają się ci, którzy przechodzą przez rozwód lub problemy z opieką nad dzieckiem. Przyczynił się do dalszego sukcesu męskiego poradnika rozwodowego, męskiego podcastu rozwodowego i męskiej serii rozwodowej na YouTube ” Attorney Bites.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.