[cykliczne żywienie dojelitowe]

Cykliczne żywienie dojelitowe polega na ciągłym wlewie składników odżywczych za pomocą pompy w ciągu 12 do 14 godzin w nocy. Różne doniesienia wykazały, że cykliczne żywienie dojelitowe jest dobrze tolerowane u niedożywionych pacjentów ambulatoryjnych. Częstość występowania zapalenia płuc przez drogi oddechowe u tego typu pacjentów jest mniejsza niż 2%. Z wyjątkiem pacjentów z poważną amputacją jelita cienkiego i ważnymi konsekwencjami czynnościowymi, zwiększona szybkość infuzji wymagana przez cykliczne żywienie dojelitowe nie zmniejsza wchłaniania z przewodu pokarmowego, dzięki czemu technika ta jest równie skuteczna jak ciągły 24-godzinny wlew. Głównymi zaletami cyklicznego wlewu są zachowanie równowagi fizjologicznej między głodem a karmieniem, poprawa aktywności fizycznej w ciągu dnia z korzystnym wpływem na metabolizm białkowo-energetyczny, kompatybilność z żywieniem doustnym w ciągu dnia w programach reedukacji żywienia i wpływ psychologiczny u pacjentów, którzy mogą swobodnie się poruszać, dalsza poprawa tolerancji. Wreszcie, cykliczne żywienie dojelitowe jest dostosowane do programów żywienia dojelitowego prowadzonych w domach pacjenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.