Arizona Background Checks: What you need to know

istnieje wiele sposobów zbierania przez pracodawców informacji na temat pochodzenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie . Pracodawcy mogą po prostu zadzwonić do byłego pracodawcy wnioskodawcy, aby potwierdzić daty zatrudnienia i tytuł wnioskodawcy oraz spróbować uzyskać bardziej szczegółowe referencje od przełożonego. Jednak coraz częściej pracodawcy zatrudniają osoby trzecie do przeprowadzania kontroli przeszłości kandydatów, którym zaproponowano zatrudnienie. Ponadto, w zależności od charakteru stanowiska, pracodawcy żądają raportów na temat jazdy wnioskodawcy rekord, karalność, i/lub historii kredytowej. Często istnieją prawne ograniczenia dotyczące uzyskiwania i wykorzystywania tego typu informacji przez pracodawców. Kiedy pracodawcy zatrudniają stronę trzecią do przeprowadzenia kontroli przeszłości lub uzyskania raportów od agencji zewnętrznych, takie raporty podlegają Federalnej ustawie o uczciwym kredytowaniu (FCRA) i prawom stanowym. W Arizonie pracodawcy muszą przestrzegać przepisów dotyczących raportów konsumenckich, kontroli kryminalnej i informacji o kartotece kierowcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.