Wat we verkeerd begrijpen over religies rol in het abortusdebat

In deze vrijdag, Jan. 18, 2019, bestandsfoto, anti-abortusactivisten marcheren buiten het U. S. Supreme Court building, tijdens de Mars voor het leven in Washington. Is het abortusdebat van een strikt religieus naar een partijdig en politiek debat verschoven?Jose Luis Magana, Associated Press

mensen die deelnemen aan een anti-abortusmars houden borden terwijl ze staan op de trappen van het Wetgevingsgebouw, dinsdag Jan. 22, 2019, in het Capitool in Olympia, Wash. Het evenement was onderdeel van de jaarlijkse “maart voor het leven” evenementen gehouden in andere staten in de buurt van de Jan. 22, 1973, verjaardag van de Roe Versus Wade beslissing van het Hooggerechtshof, die abortus gelegaliseerd. Is het abortusdebat van een strikt religieus naar een partijdig en politiek debat verschoven?Ted S. Warren, Associated Press

Anti-abortus activisten marcheren buiten het Amerikaanse Hooggerechtshof, tijdens de March for Life in Washington Friday, Jan. 18, 2019. Is het abortusdebat van een strikt religieus naar een partijdig en politiek debat verschoven?Jose Luis Magana, Associated Press

Anti-abortus activisten marcheren buiten het Amerikaanse Hooggerechtshof, tijdens de March for Life in Washington Friday, Jan. 18, 2019. Is het abortusdebat van een strikt religieus naar een partijdig en politiek debat verschoven?Jose Luis Magana, Associated Press

tijdens een anti-abortus Mars en rally, dinsdag, Jan. 22, 2019, in het Capitool in Olympia, Wash. Het evenement was onderdeel van de jaarlijkse “maart voor het leven” evenementen gehouden in andere staten in de buurt van de Jan. 22, 1973, verjaardag van de Roe Versus Wade beslissing van het Hooggerechtshof, die abortus gelegaliseerd. Is het abortusdebat van een strikt religieus naar een partijdig en politiek debat verschoven?Ted S. Warren, Associated Press

Anti-abortus activist houdt een foto van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe als ze marcheren buiten het U. S. Supreme Court tijdens de March for Life in Washington, Friday, Jan. 18, 2019. Is het abortusdebat van een strikt religieus naar een partijdig en politiek debat verschoven?Jose Luis Magana, Associated Press

mensen die deelnemen aan een anti-abortusmars houden borden terwijl ze staan op de trappen van het Wetgevingsgebouw, dinsdag Jan. 22, 2019, in het Capitool in Olympia, Wash. Is het abortusdebat van een strikt religieus naar een partijdig en politiek debat verschoven?Ted S. Warren, Associated Press

SALT LAKE CITY – alles wat je denkt te weten over religie en abortus is verkeerd.

Nou, misschien niet verkeerd. Maar vrijwel zeker onvolledig, volgens experts op het gebied van religie en politiek.

religieuze overtuigingen beïnvloeden abortus opvattingen, maar dat doen andere factoren ook.

veel geloofsleiders zijn tegen abortus rechten, maar hun opvattingen vertellen je niet alles over de mensen in hun kerkbanken.conservatieve wetgevers noemen God vaak inspirerende nieuwe regels, maar ze worden ook onder druk gezet door hun partij om dergelijke wetten aan te nemen.

in het algemeen is de rol van religie in het hedendaagse abortusdebat ingewikkelder dan het op het eerste gezicht lijkt.”het is niet zo dat religie afwezig is in het debat,” zei Daniel Williams, een professor geschiedenis aan de Universiteit van West Georgia. Het is dat het debat is ook ” zeer partijdig en politiek.”

die nuance is moeilijk om over te praten, ook in geloofsgemeenschappen. Er is zoveel conflict rond abortus rechten dat we kansen missen om de problemen beter te begrijpen, zei De Dominee Bromleigh McCleneghan, een United Church of Christ pastor.

“Ik denk dat het echt moeilijk is om ruimtes in het gemeenteleven te vinden om deze gesprekken te hebben, ook al is er ergens waar we ze zouden moeten kunnen hebben, het is in kerken,” zei ze.

belangrijke invloeden

Amerikaanse opvattingen over abortus zijn relatief stabiel. Sinds 1976 is het percentage van de VS volwassenen die zeggen abortus moet legaal zijn in alle omstandigheden of illegaal in alle omstandigheden is verplaatst slechts een paar procentpunten, volgens Gallup.de belangrijkste invloeden op deze opvattingen — en op abortusbeleid in het hele land — zijn echter verschoven, aldus geleerden. Politieke affiliatie is in de loop van de tijd belangrijker geworden, en veel Amerikanen zijn gestopt met het nemen van morele signalen van religieuze gemeenschappen.

” een van de grootste voorspellers van vandaag is partijidentificatie. Na verloop van tijd, Republikeinen zijn minder voorstander van abortus en Democraten meer steun,” zei Clyde Wilcox, een professor van de overheid aan Georgetown University.

mensen die deelnemen aan een anti-abortusmars houden borden terwijl ze staan op de trappen van het Wetgevingsgebouw, dinsdag Jan. 22, 2019, in het Capitool in Olympia, Wash. Het evenement was onderdeel van de jaarlijkse “maart voor het leven” evenementen gehouden in andere staten in de buurt van de Jan. 22, 1973, verjaardag van de Roe Versus Wade beslissing van het Hooggerechtshof, die abortus gelegaliseerd. Is het abortusdebat van een strikt religieus naar een partijdig en politiek debat verschoven?

Ted S. Warren, Associated Press

de groeiende kloof tussen de partijen kan gedeeltelijk worden verklaard door religie, zei Williams. Te midden van de opkomst van religieus rechts overtuigden conservatieve geloofsleiders met succes Republikeinse politici om abortus oppositie om te zetten in een verzamelpunt.de Democratische partij reageerde hierop door steun voor abortusrechten tot een van haar bepalende kenmerken te maken. Vijfentwintig jaar geleden, ongeveer een derde van de Democraten in de VS. Het huis van afgevaardigden werden beschouwd als tegenstanders van abortus, Williams zei. Dat is verre van het geval vandaag.”in de jaren zeventig en begin jaren tachtig speelde religie een belangrijkere rol dan politieke partij in het voorspellen van hoe een politicus zou stemmen over abortus,” zei hij. In 2019 is het veel riskanter om te breken met de partijlijn.

temidden van deze politieke veranderingen daalde het kerkbezoek en steeg het percentage Amerikanen dat niet verbonden is met een geloofsgroep. Religie blijft een belangrijke factor in het abortusdebat, “maar het is niet het enige dat telt”, zei Andrew Lewis, een universitair hoofddocent politieke wetenschappen aan de Universiteit van Cincinnati.

dat bleek uit een enquête van het Pew Research Center uit 2009 over wat de houding van mensen ten aanzien van abortus drijft. Het toonde aan dat slechts ongeveer een derde van de Amerikanen (32 procent) religie als de belangrijkste invloed op hun opvattingen noemen.

Heather Tuttle

” ongeveer 1-op-5 noemt hun opleiding (21 procent) en 1-op-7 wijst op hun persoonlijke ervaring (14 procent)”, aldus Pew.

deze cijfers veranderden met name toen onderzoekers Amerikanen Selden op hun abortusvisie. “Meer dan de helft van degenen die zeggen dat abortus illegaal moet zijn (53 procent) noemen religieuze overtuigingen als de belangrijkste invloed op hun standpunten, vergeleken met slechts 11 procent onder aanhangers van legale abortus,” toonde het onderzoek.geleerden ontkennen niet dat religieuze overtuigingen een lange weg gaan in de richting van het verklaren van conservatieve religieuze kiezers’ oppositie tegen abortus en, op hun beurt, de Republikeinse Partij ‘ steun voor strikte regels. Ze zeiden echter dat de aard van het abortusdebat de afgelopen decennia meer politiek is geworden.”veel mensen gaan ervan uit dat anti-abortuswetgeving in de eerste plaats wordt gemotiveerd door religie, en ik ben er niet van overtuigd dat dat waar is,” zei Williams. “Als je kijkt naar de religieuze voorkeuren van de mensen die achter recente beperkende abortusverboden in Georgia en Alabama zitten, komen hun religieuze voorkeuren niet overeen met wat je zou aannemen.”

religieuze conservatieven hebben hun politieke doelen verschoven ten minste voor een deel vanwege hun betrokkenheid bij de Republikeinse Partij, voegde hij eraan toe.katholieken en anderen riepen op tot een grondwetswijziging die abortus in het hele land zou verbieden. Nu, ze steunen een meer pragmatische aanpak, ten gunste van wetten die uiteindelijk zou kunnen leiden tot het Hooggerechtshof om Roe v omver te werpen. Wade en in staat stellen individuele staten om abortus beleid te controleren, Williams zei.het is niet verwonderlijk dat politieke krachten bepalen hoe mensen van geloof omgaan met het abortusdebat, zeiden geleerden. Religieuze tradities kunnen algemene morele begeleiding bieden over de procedure, maar weinig detail hoe het juiste beleid eruit zou zien.”hoewel de Bijbel dingen te zeggen heeft die betrekking hebben op dit debat, is het niet zo duidelijk (over abortus) als sommige andere morele kwesties,” zei Lewis.

officiële verklaringen van geloofsgroepen erkennen vaak een moreel grijs gebied. Hoewel ze meestal electieve abortussen veroordelen, velen zeggen abortus moet een optie in het geval van verkrachting of incest of bij het dragen van een zwangerschap te term bedreigt het leven van de moeder.de verklaring van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen legt uit dat ” zelfs deze zeldzame uitzonderingen abortus niet automatisch rechtvaardigen. Abortus is een zeer ernstige zaak en moet pas worden overwogen nadat de betrokkenen met hun lokale kerkleiders hebben overlegd en door persoonlijk gebed voelen dat hun beslissing juist is.”

het merkt ook op dat de leiders van de heiligen van de laatste tijd geen voorstander of tegenstander zijn geweest van wetsvoorstellen of openbare demonstraties over abortus.”de meeste protestantse denominaties willen ruimte behouden voor individuele leden om zich te laten leiden door hun eigen geweten, zei Diana Butler Bass, een Episcopaal geleerde en auteur.

” Het leidende thema is dat ieder individu een moreel geweten heeft, ” zei ze. “Mannen en vrouwen zijn volledige morele agenten verantwoordelijk voor hun eigen keuzes en acties, en hun geweten mag op geen enkele manier worden belemmerd door de staat in deze zaken.de Katholieke Kerk is een van de enige geloofsgroepen die zegt dat abortus altijd verkeerd is, volgens het overzicht van officiële posities van Pew Research Center. In de VS zijn katholieke leiders al tientallen jaren prominente pleitbezorgers voor strengere abortusregels.hoewel hun confessionele uitspraken over abortus ruimte laten voor uitzonderingen, sluiten Evangelische Christelijke leiders zich in toenemende mate aan bij de katholieken om zich tegen abortus te verzetten. Ze zijn naar voren gekomen als het gezicht van de “pro-life beweging” in de 21e eeuw, Williams zei.”de pro-life beweging begon als een politiek liberale katholieke beweging geworteld in de mensenrechten. Het is uitgegroeid tot een politiek conservatieve en vooral evangelische beweging, ” zei hij.

Diverse opvattingen

officiële verklaringen zijn een goed uitgangspunt om te begrijpen hoe verschillende mensen van geloof abortus zien. Ze komen echter niet in de buurt van het vertellen van het hele verhaal, zei Wilcox.

” binnen elke religieuze traditie is er een grote verscheidenheid aan meningen,” zei hij.bijvoorbeeld, 18 procent van de Episcopalen, 30 procent van de Presbyterianen en 38 procent van de Methodisten geloven dat abortus in “alle of de meeste gevallen” illegaal zou moeten zijn, ondanks de meer liberale leer van hun kerken, volgens Pew Research Center.bovendien zegt bijna de helft van de katholieken (48 procent) dat abortus in alle of de meeste gevallen legaal moet zijn, wat duidelijk in tegenspraak is met de kerkelijke leer.

in deze zin zijn abortus opvattingen zoals opvattingen over een aantal andere ethische kwesties, zei Wilcox. Mensen van geloof negeren routinematig beleidsbegeleiding.”de Katholieke Kerk leert dat de doodstraf niet Gods wil is, maar (blanke) katholieken steunen de doodstraf ongeveer net zoveel als andere blanken,” zei hij.

officiële beleidsregels zijn gemakkelijk te negeren als je er niet vaak over hoort. Slechts 29 procent van de recente kerkgangers zei dat ze geloofsleiders over abortus hadden horen prediken toen Pew vroeg waar in kerken in 2016 over werd gesproken.”ik maak al bijna zeven jaar deel uit van mijn (katholieke) gemeenschap in New Jersey en we hebben nooit over abortus gesproken in een homilie,” zei Charles Camosy, een universitair hoofddocent in theologie aan de Fordham University.naarmate het debat over abortus meer politiek is geworden, wordt het moeilijker om het vanaf de preekstoel aan te pakken, aldus dominee McCleneghan, die een medepastor is bij Union Church of Hinsdale in Hinsdale, Illinois.”abortus is zo’ n partijdige kwestie geworden”, zei ze. “Erover praten voelt alsof je politiek predikt.”

op zoek naar nuance

het is jammer dat de relatie tussen religie en abortus zelden op een genuanceerde manier wordt besproken, of het nu in geloofsgemeenschappen of in de samenleving in het algemeen is, volgens de Rev.McCleneghan en anderen.te midden van de voortdurende verwarring over religieuze leringen, kunnen politici religie de schuld geven van onpopulair beleid, zei Camosy.”religie is een afleidingsmanoeuvre,” zei hij. “We negeren dat religieuze mensen heel verschillende standpunten hebben.”

en mensen van het geloof kunnen de bredere betekenis van” pro-life “over het hoofd zien,” zei Bass.”elke vrouw die zwanger wordt moet erop vertrouwen dat ze geliefd is en dat het leven dat ze draagt geliefd en gekoesterd zal worden door de samenleving,” zei ze.

we missen mogelijkheden om samen te werken aan een beter abortusbeleid, voegde Bass eraan toe. Veel gelovigen die abortusrechten steunen, willen nog steeds een wereld bouwen waar abortus zeer zeldzaam is.

“een van de dingen die ik altijd tegen mensen zeg is dat ik zowel pro-choice als pro-life ben. Ik denk dat dat niet een ongewone positie voor mensen die liberale mensen van het geloof,” zei ze.Bass herinnerde zich een preek die ze 30 jaar geleden hoorde van een bisschoppelijke bisschop. Hij beschreef lopen naast vrouwen die hun leven in gevaar brengen om een zwangerschap te voldragen, evenals een vrouw die een abortus had.zijn woorden hielpen Bass om de morele complexiteit van abortus op nieuwe manieren te zien, en ze blijven haar benadering van het abortusdebat vormgeven.

“Ik was eind 20 toen ik die preek hoorde en ik ben het nooit vergeten,” zei ze.we hebben vandaag meer van dat soort preken nodig, zei dominee McCleneghan.”ik denk dat kerken zo bang zijn om mensen van streek te maken dat we missen wat er te winnen valt,” zei ze.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.