dextromethorfan + guaifenesine

werkingsmechanisme extromethorfan + guaifenesine

Associatie van antitussief en slijmoplossend.

therapeutische Indicatieextromethorfan + guaifenesine

hoestverlichting en ter vergemakkelijking van de uitscheiding van overtollig slijm en slijm bij verkoudheid en griep voor volwassenen en kinderen > = 6 jaar.

Posologieextromethorfaan + guaifenesine

Oraal. Dextromethorfanhydrobromide / guaifenesine. Volwassenen en adolescenten> 12 jaar: 10 mg / 100 mg-20 mg / 200 mg / 4-6 h, max. 120 mg / 1.200 mg / dag. Kinderen 6-12 jaar: 5 mg / 50 mg-10 mg / 100 mg / 4-6 h, max. 60 mg / 600 mg / dag. H. I.: verminder dosis½.

wijze van toediening extramethorfaan + guaifenesine

Oraal gebruik. Drink een glas water na elke dosis en veel vocht gedurende de dag. Niet innemen met grapefruit of bittere sinaasappelsap of alcoholische dranken.

contra-Indicatiesextromethorfan + guaifenesine

overgevoeligheid voor de bestanddelen; astmatische hoest; hoest gepaard gaand met overmatige slijtage; insuf. ademhaling; gelijktijdige of 2-sem-behandeling met MAOIS, SSRI’ s, bupropion, linezolide, procarbazine en selegiline; kinderen < 2 jaar.

Waarschuwingen en precaucionesDextrometorfano + guaifenesin

Niet te geven aan een kind < 6 jaar, patiënten verdoofd, verzwakt of ziek of in geval van aanhoudende of chronische hoest, zoals door tabak; aanpassen van de dosis in I. H.; voorkomen bij patiënten met atopische dermatitis; gemelde gevallen van overmatige consumptie van en de afhankelijkheid van dextromethorfan; let op in: adolescenten, jongvolwassenen, patiënten met een voorgeschiedenis van misbruik van geneesmiddelen of psychoactieve stoffen, trage CYP2D6-metaboliseerders en gelijktijdig behandeld met CYP2D6-remmers (controleren en aanpassen van de dosis); risico op serotoninesyndroom gelijktijdig behandeld met SSRI ‘ s, MAO-remmers en CYP2D6-remmers ; risico op ernstige bijwerkingen bij kinderen in geval van overdosering, waaronder neurologische stoornissen.

hepatische Regurgitydextromethorfan + guaifenesine

voorzichtig, verminder dosis½.

Interaccionesdextrometorfano + guaifenesine

concentratie van dextromethorfan verhoogd met: celecoxib, parecoxib, valdecoxib; remmers van CYP2D6 (fluoxetine, paroxetine, kinidine, terbinafine, amiodaron, flecaïnide, propafenon, sertraline, bupropion, methadon, cinacalcet, haloperidol, perfenazina en thioridazine), controleren en aanpassen dosis.
risico op serotoninesyndroom met: remmers van CYP2D6 en MAO-remmers (moclobemide, tranylcypromine), SSRI ‘ s (fluoxetine, paroxetine), serotonerge geneesmiddelen (bupropion), andere MAO-remmers (procarbazine, selegiline, linezolide). Vermijd associatie en niet toedienen tot 14 dagen na het stoppen van de behandeling. versterking van depressieve effecten met: CZS-depressiva (waaronder psychotrope, antihistaminica, antiparkisonianen).
risico op pulmonale obstructie met: slijmoplossende middelen en mucolytica.
Niet gebruiken met: alcohol, grapefruit of bittere sinaasappelsap.
Lab: interferenties met kleur in urine ac Bepalingen. vanilmandelic en ac. 5-hydroxyindolazijnzuur, omdat het ten onrechte de kleur kan verhogen wanneer nitrosonafthol-reagens wordt gebruikt (onderbreek de behandeling 48 uur voor aanvang).

Zwangerschapextromethorfan + guaifenesine

Er zijn geen of beperkte gegevens over het gebruik van dextromethorfan en guaifenesine bij zwangere vrouwen. Er is onvoldoende onderzoek bij dieren gedaan op het gebied van Reproductietoxiciteit. Uit voorzorg heeft het de voorkeur het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap te vermijden.

Lactancedextromethorfan + guaifenesine

Er is onvoldoende informatie over de excretie van dextromethorfan en guaifenesine / metabolieten in de moedermelk.

effecten op het vermogen om te Rijdenextromethorfan + guaifenesine

verminderd reactievermogen of lichte slaperigheid en duizeligheid kunnen zelden voorkomen tijdens behandeling met dextromethorfan bevattende geneesmiddelen en dienen in overweging te worden genomen bij het besturen van voertuigen en het bedienen van machines.

Bijwerkingenextromethorfan + guaifenesine

slaperigheid, duizeligheid, vertigo, hoofdpijn, mentale verwardheid; constipatie misselijkheid, braken, gastro-intestinale ongemakken; urticaria, huiduitslag.

overdosering Extromethorfan + guaifenesine

dien i.v. naloxon toe als ademhalingsdepressie optreedt en i. v. of rectale benzodiazepines met convulsies.

Vidal Vademecumbron: bij het opstellen van deze monografie van de werkzame stof volgens de ATC-classificatie is rekening gehouden met de klinische informatie van alle in Spanje toegelaten en in de handel gebrachte geneesmiddelen, ingedeeld in de ATC-code. Om de door de AEMPS voor elk geneesmiddel toegestane informatie in detail te kennen, dient u het desbetreffende door de AEMPS goedgekeurde gegevensblad te raadplegen. monografieën werkzame stof: 26/03/2020

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.