defecte product Attorneys-Aronberg, Aronberg & Green

productaansprakelijkheid is de algemene naam voor een rechtsgebied dat betrekking heeft op consumentenproducten die letsel of de dood van mensen veroorzaken. Het doel van deze wet is om consumenten te beschermen tegen schadelijke of defecte producten die bedrijven en particulieren produceren voor algemene verkoop. Helaas komen elk jaar duizenden vermijdbare sterfgevallen voor als gevolg van defecte producten en resulteren in sterfgevallen, letsels, kosten voor gezondheidszorg, verlies van banen en vele andere sociale en individuele verliezen. Als u gewond bent geraakt door een product, kunt u een defecte producten advocaat nodig.

productaansprakelijkheid omvat alle producten die betrokken zijn bij ongevallen als gevolg van een storing in het doel van de producten. Enkele belangrijke voorbeelden zijn SUV rollovers, defecte banden, ATV ongevallen, defecte ziekenhuis producten en bedden, baby product defecten en nog veel meer voorbeelden. Elk product dat u koopt dat niet werkt volgens de manier waarop het was bedoeld en de storing veroorzaakt een letsel kan aanleiding geven tot een productaansprakelijkheid claim voor uw verwondingen.

defecte producten

in rechtszaken inzake productaansprakelijkheid moet er bewijs zijn dat het product defect was vanwege de manier waarop het werd vervaardigd. Dit zorgt ervoor dat de fabrikant in gebreke is, in plaats van een externe reden. Het opgelopen letsel moet direct verband houden met de storing van het product in productaansprakelijkheidszaken. Als u gewond bent geraakt door een defect product – of het nu defect was of omdat het inherent gevaarlijk was – komt u mogelijk in aanmerking voor schadevergoeding van de fabrikant, detailhandelaar, groothandelaar, distributeur of leaser. Deze verplichting, genaamd productaansprakelijkheid, is een verdeling van persoonlijk letsel en wordt beheerst door het productaansprakelijkheidsrecht.

Er zijn vier algemene manieren om aansprakelijkheid vast te stellen in rechtszaken inzake productaansprakelijkheid met betrekking tot defecte of gevaarlijke producten. Deze omvatten nalatigheid, schending van de garantie, onjuiste voorstelling van zaken en risicoaansprakelijkheid. Elk kan de fabrikant, verkoper of distributeur verantwoordelijk houden voor de veroorzaakte schade.

nalatigheid

wanneer het productaansprakelijkheidsrecht betreft, is elke persoon of entiteit die geen redelijke zorg verleent wanneer zij de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om dit te doen, nalatig. Dit omvat inactiviteit evenals onzorgvuldig en kwaadaardige actie. Een voorbeeld van nalatigheid is wanneer een auto band bedrijf nalatig verkoopt en distribueert banden die defect zijn en de band mislukt waardoor ernstige schade.

schending van de garantie

vindt plaats wanneer een verkoper een claim of belofte over een product niet nakomt. De wet verwacht dat bedrijven bij hun beweringen blijven en alle verplichtingen jegens klanten nakomen.

onjuiste voorstelling

kan verwijzen naar reclameclaims die consumenten doen geloven dat een product veiliger is dan het werkelijk is of die hen afleiden van potentiële risico ‘ s die inherent zijn aan het gebruik van een product. Onjuiste voorstelling van zaken kan worden aangevoerd onder schending van de garantie of onder risicoaansprakelijkheid. Verkeerde voorstelling is de reden voor een aantal productaansprakelijkheidsclaims.risicoaansprakelijkheid

risicoaansprakelijkheid

zoals in veel gevallen van productaansprakelijkheid, maakt risicoaansprakelijkheid de fabrikant of verkoper van een product met gebreken verantwoordelijk voor alle relevante verwondingen. Als het slachtoffer kan aantonen dat het product defect was, dat het defect de oorzaak was van het persoonlijk letsel, en dat het het product buitensporig gevaarlijk maakte, dan is de risicoaansprakelijkheid verantwoordelijk voor de fabrikant of verkoper, ongeacht schuld of opzet.

defecte producten-FAQ ‘ s

  • Wat is de wetgeving inzake productaansprakelijkheid en wanneer deze van toepassing is?
  • Wat zijn veelvoorkomende voorbeelden van defecte producten die aanleiding geven tot gevallen van productaansprakelijkheid?
  • Wie is aansprakelijk in gevallen van productaansprakelijkheid?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.