Defekte Produkter Advokater-Aronberg, Aronberg & Green

Produktansvar Er det generelle navnet på et område av loven arbeider med forbrukerprodukter som forårsaker skade eller død for mennesker. Formålet med denne loven er å beskytte forbrukerne mot skadelige eller defekte produkter som bedrifter og enkeltpersoner produserer for generelt salg. Dessverre skjer tusenvis av forebyggbare dødsfall hvert år fra defekte produkter og resulterer i dødsfall, skader, helsekostnader, jobbtap og mange andre sosiale og individuelle tap. Hvis du har blitt skadet av et produkt, må Du Kanskje En Feil Produkter Advokat.

Produktansvar dekker alle produkter som er involvert i ulykker på grunn av feil i produktets formål. NOEN store eksempler ER SUV rollovers, defekte dekk, ATV ulykker, feil sykehus produkter og senger, baby produktfeil og mange flere eksempler. Ethvert produkt du kjøper som ikke fungerer i henhold til måten det var ment og feilen forårsaker en skade, kan gi opphav til et produktansvarskrav for dine skader.

Defekte Produkter

i produktansvarssaker må det være bevis på at produktet var feil på grunn av måten det ble produsert på. Dette sikrer at produsenten er feil, i stedet for noen ekstern grunn. Skaden påført må være direkte knyttet til feil i produktet i produktansvar søksmål. Hvis du har blitt skadet av et defekt produkt – enten fordi det var defekt eller fordi det var iboende farlig – du kan være kvalifisert for kompensasjon fra produsenten, forhandler, grossist, distributør, eller leaser. Denne forpliktelsen, kalt produktansvar, er en deling av personskade og er underlagt produktansvarsloven.

det er fire generelle måter å etablere ansvar i produktansvar søksmål som involverer defekte eller farlige produkter. Disse inkluderer uaktsomhet, brudd på garantien, uriktig fremstilling og objektivt ansvar. Hver kan holde produsenten, selgeren eller distributøren ansvarlig for skaden.

Uaktsomhet

når det gjelder produktansvarslovgivning, er enhver person eller enhet som ikke gir rimelig forsiktighet når den har det juridiske ansvaret for å gjøre det, uaktsom. Dette inkluderer passivitet samt uforsiktig og ondsinnet handling. Et eksempel på uaktsomhet er når en auto dekk selskap uaktsomt selger og distribuerer dekk som er feil og dekket svikter forårsaker alvorlig skade.

Brudd På Garantien

Skjer når en selger ikke opprettholder et krav eller løfte om et produkt. Loven forventer at selskaper skal stå ved sine påstander og oppfylle eventuelle forpliktelser til kunder.

Uriktig Fremstilling

kan referere til reklamekrav som fører forbrukerne til å tro at et produkt er tryggere enn det egentlig er, eller som distraherer dem fra potensielle risikoer som ligger i bruken av et produkt. Feilrepresentasjon kan hevdes under brudd på garantien eller under objektivt ansvar. Feilaktig fremstilling er grunnlaget for en rekke produktansvarskrav.

Objektivt Ansvar

som i mange produktansvarssaker, gjør objektivt ansvar produsenten eller selgeren av et defekt produkt ansvarlig for alle relevante skader påført. Hvis offeret kan vise at produktet var defekt, at feilen var årsaken til personskade, og at det gjort produktet overdrevet farlig, så objektivt ansvar holder produsenten eller selgeren ansvarlig, uavhengig av feil eller hensikt.

Defekte Produkter-FAQ

  • Hva er produktansvar lov, og når det er aktuelt?
  • hva er vanlige eksempler på defekte produkter, som utløser produktansvar saker?
  • Hvem er ansvarlig i produktansvarssaker?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.