vialliset tuotteet Asianajotoimisto-Aronberg, Aronberg & Green

tuotevastuu on yleisnimitys oikeudenalalle, joka käsittelee ihmisille vammoja tai kuolemaa aiheuttavia kulutustuotteita. Lain tarkoituksena on suojella kuluttajia haitallisilta tai viallisilta tuotteilta, joita yritykset ja yksityishenkilöt valmistavat yleiseen myyntiin. Valitettavasti tuhansia ehkäistävissä olevia kuolemia tapahtuu vuosittain viallisista tuotteista, ja ne johtavat kuolemiin, vammoihin, terveydenhoitokustannuksiin, työpaikkojen menetyksiin ja moniin muihin sosiaalisiin ja yksilöllisiin menetyksiin. Jos tuote on vahingoittanut sinua, saatat tarvita viallisen Tuoteasianajajan.

tuotevastuu kattaa kaikki tuotteet, jotka ovat joutuneet onnettomuuksiin jonkin tuotteen käyttötarkoituksen toimintahäiriön vuoksi. Joitakin merkittäviä esimerkkejä ovat SUV rollovers, vialliset renkaat, Mönkijä onnettomuudet, vialliset sairaalatuotteet ja vuoteet, vauvan tuote vikoja ja monia muita esimerkkejä. Ostamasi tuote, joka ei toimi tarkoitetulla tavalla ja joka aiheuttaa vamman, voi aiheuttaa tuotevastuuvaatimuksen vammoistasi.

vialliset tuotteet

tuotevastuuoikeudenkäynneissä täytyy olla näyttöä siitä, että tuote oli viallinen sen valmistustavan vuoksi. Näin varmistetaan, että vika on valmistajan eikä jonkin ulkoisen syyn. Aiheutuneen vahingon on oltava suoraan yhteydessä tuotteen toimintahäiriöön tuotevastuuoikeudenkäynneissä. Jos viallinen tuote on vahingoittanut sinua – joko siksi, että se oli viallinen tai siksi, että se oli luonnostaan vaarallinen – voit saada korvauksia valmistajalta, vähittäismyyjältä, tukkumyyjältä, jakelijalta tai vuokraajalta. Tämä velvoite, jota kutsutaan tuotevastuuksi, on henkilövahinkojen jako ja siihen sovelletaan tuotevastuulakia.

on neljä yleistä tapaa määrittää vastuu tuotevastuuta koskevissa oikeusjutuissa, jotka koskevat viallisia tai vaarallisia tuotteita. Näitä ovat huolimattomuus, takuun rikkominen, vääristely ja ankara vastuu. Jokainen voi pitää valmistajaa, myyjää tai jakelijaa vastuussa aiheutuneesta vahingosta.

tuottamuksellisuus

tuotevastuulain osalta henkilö tai yhteisö, joka ei anna kohtuullista huolenpitoa, kun sillä on oikeudellinen vastuu siitä, on tuottamuksellinen. Tähän sisältyy toimimattomuus sekä huolimaton ja pahantahtoinen toiminta. Esimerkki huolimattomuudesta on, kun autonrengasyhtiö huolimattomasti myy ja jakaa renkaita, jotka ovat viallisia ja rengas pettää aiheuttaen vakavia vammoja.

takuun rikkominen

tapahtuu, kun myyjä ei pidä voimassa tuotetta koskevaa vaatimusta tai lupausta. Laki edellyttää, että yritykset pitävät kiinni väitteistään ja täyttävät asiakkaille asetetut velvoitteet.

vääristely

voi viitata mainontaväitteisiin, jotka saavat kuluttajat uskomaan, että tuote on turvallisempi kuin se todellisuudessa on, tai jotka vievät heidän huomionsa tuotteen käyttöön liittyvistä mahdollisista riskeistä. Vääristelyä voidaan perustella takuun rikkomisella tai ankaralla korvausvastuulla. Vääristely on useiden tuotevastuuvaateiden peruste.

ankara vastuu

kuten monissa tuotevastuutapauksissa, tiukka vastuu asettaa viallisen tuotteen valmistajan tai myyjän vastuuseen kaikista aiheutuneista merkittävistä vahingoista. Jos uhri voi osoittaa, että tuote oli viallinen, että vika oli henkilövahingon syy ja että se teki tuotteesta liian vaarallisen, niin ankara vastuu pitää valmistajaa tai myyjää vastuussa virheestä tai tahallisuudesta riippumatta.

vialliset tuotteet — UKK: n

  • mikä on tuotevastuulaki ja milloin sitä sovelletaan?
  • mitkä ovat yleisiä esimerkkejä viallisista tuotteista, jotka laukaisevat tuotevastuutapauksia?
  • kuka on vastuussa Tuotevastuuasioissa?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.