Kvinders Ligestillingsdag

Kvinders Ligestillingsdag, 26.August, fejrer kvindernes kamp for at blive hørt, som hårde fortalere, der fik den lovbestemte stemmeret. Også kendt som kvinders stemmeret, den 19.ændring af den amerikanske forfatning, garanterer alle amerikanske kvinder stemmeret. Ændringen ændrede føderal lov og de amerikanske vælgeres ansigt for evigt. Kvinder vandt juridisk anerkendelse som lige borgere under det 19.ændringsforslag. Mens kvinder i nogle stater allerede kunne stemme før 1920, blev kvinder i nogle stater—især farver—blokeret fra at stemme efter ratificering.

derudover blev Indianerkvindernes stemmeret først anerkendt i 1924. For kinesiske amerikanske kvinder var det 1943, og for japanske og andre asiatiske amerikanske kvinder var det 1952.mens afroamerikanske kvinder var ret aktive i kvinders valgretsbevægelse i det tidlige 19.århundrede, forblev de udelukket fra at stemme i årtier efter deres hvide kolleger. Det var først før vedtagelsen af Stemmerettighedsloven i 1965, at afroamerikanske kvinder fik stemmeret.

Kvinders Ligestillingsdag giver os mulighed for at reflektere over den fortsatte kamp for ligestilling på arbejdspladsen og kvinders rolle i vores offentlige liv. Kvinder i offentlig tjeneste og regering har længe tjent denne nation ved at arbejde for at rydde barrierer, håndhæve love, implementere nye ideer og ændre folks holdninger.

i dag bliver vi mindet om, at vi alle har mulighed for—og ansvaret—at skabe et samfund, der giver både mænd og kvinder lige stemme.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.