defekte produkter advokater – Aronberg, Aronberg & Green

produktansvar er det generelle navn for et lovområde, der beskæftiger sig med forbrugerprodukter, der forårsager personskade eller død. Formålet med denne lov er at beskytte forbrugerne mod skadelige eller defekte produkter, som virksomheder og enkeltpersoner fremstiller til almindeligt salg. Desværre forekommer tusindvis af forebyggelige dødsfald hvert år fra defekte produkter og resulterer i dødsfald, skader, sundhedsudgifter, jobtab og mange andre sociale og individuelle tab. Hvis du er blevet såret af et produkt, kan du have brug for en defekt Produktadvokat.

produktansvar dækker alle produkter, der er involveret i ulykker på grund af en fejl i produkternes formål. Nogle store eksempler inkluderer SUV-rollovers, defekte dæk, ATV-ulykker, defekte hospitalsprodukter og senge, babyproduktfejl og mange flere eksempler. Ethvert produkt, du køber, der ikke fungerer efter den måde, det var beregnet på, og fejlen forårsager en skade, kan give anledning til et produktansvarskrav for dine skader.

defekte produkter

i retssager om produktansvar skal der være bevis for, at produktet var defekt på grund af den måde, det blev fremstillet på. Dette sikrer, at producenten er skyld, snarere end en ekstern grund. Den påførte skade skal være direkte knyttet til produktets funktionsfejl i retssager om produktansvar. Hvis du er blevet skadet af et defekt produkt – uanset om det var defekt eller fordi det i sagens natur var farligt – kan du være berettiget til erstatning fra producenten, forhandleren, Grossisten, distributøren eller leaser. Denne forpligtelse, kaldet produktansvar, er en opdeling af personskade og er underlagt produktansvarsloven.

der er fire generelle måder at etablere ansvar i produktansvarssager, der involverer defekte eller farlige produkter. Disse omfatter uagtsomhed, brud på garantien, vildledning og strengt ansvar. Hver kan holde producenten, sælgeren eller distributøren ansvarlig for den forårsagede skade.

uagtsomhed

når det kommer til produktansvarslovgivning, er enhver person eller enhed, der ikke yder rimelig pleje, når den har det juridiske ansvar for at gøre det, uagtsom. Dette inkluderer passivitet såvel som skødesløs og ondsindet handling. Et eksempel på uagtsomhed er, når et bildækfirma uagtsomt sælger og distribuerer dæk, der er defekte, og dækket mislykkes og forårsager alvorlig skade.

misligholdelse

finder sted, når en sælger ikke overholder et krav eller løfte om et produkt. Loven forventer, at virksomheder skal stå ved deres påstande og opfylde eventuelle forpligtelser over for kunderne.

vildledning

kan henvise til reklameanprisninger, der får forbrugerne til at tro, at et produkt er sikrere, end det virkelig er, eller som distraherer dem fra potentielle risici forbundet med brugen af et produkt. Vildledning kan argumenteres under brud på garantien eller under strengt ansvar. Vildledning er grundlaget for en række produktansvarskrav.

strengt ansvar

som i mange tilfælde af produktansvar gør strengt ansvar producenten eller sælgeren af et defekt produkt ansvarlig for alle relevante skader. Hvis offeret kan vise, at produktet var defekt, at manglen var årsagen til personskaden, og at det gjorde produktet for farligt, holder det strenge ansvar producenten eller sælgeren ansvarlig, uanset fejl eller hensigt.

defekte produkter-ofte stillede spørgsmål

  • hvad er produktansvarsloven, og hvornår den finder anvendelse?
  • hvad er almindelige eksempler på defekte produkter, som udløser produktansvarssager?
  • Hvem er ansvarlig i produktansvarssager?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.