co je modelování růstové křivky?

Jako Patrick popisuje v první ze série videí, růstová křivka modely mohou být užitečné, vždy, když je zaměřit se na analýzu změn v průběhu času, jako například při zkoumání vývojových změn, hodnocení účinků léčby, nebo analyzuje deník údajů. I když modely růstu jít o různé názvy, všechny tyto přístupy sdílejí společné zaměření na odhad individuální rozdíly v rámci člověka v průběhu času měnit. Modely růstové křivky odhadují vyhlazené trajektorie, které jsou jedinečné pro každého jednotlivce na základě souboru pozorovaných opakovaných opatření. Výsledkem je sbírka individuálních trajektorií, které se pak stanou jednotkou analýzy, což nám umožňuje klást takové otázky jako: Jaká je průměrná trajektorie? Jak moc se jednotlivé trajektorie od sebe liší? Můžeme tyto rozdíly předvídat jako funkci jiných individuálních charakteristik?

Patrick diskutuje o těchto otázkách v kontextu příkladu vývoje agresivního chování u dětí. Data a program files pro tento příklad, v SAS, SPSS, Stata, a Mplus, jsou zahrnuty spolu s dalšími písemnými materiály zveřejněné na našich post-konferenční workshop Úvod do Modelování Růstové Křivky.

Chcete-li zobrazit všechny epizody v této sérii, podívejte se na náš playlist modelování růstu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.